Nazi Tıbbı – Gerçekten mi?

II. Dünya Savaşı tüm dünyada korkunç acılara yol açtı. Savaşın en acımasız, en barbarca uygulamalarından biri hiç kuşkusuz genel olarak Nazi tıbbı olarak adlandırılan ve toplama kamplarında insanlar üzerinde yapılan deneylerdi.             1933’te Almanya’da Nasyonal Sosyalistler (Naziler) iktidara geldi ve hızla tek partili bir totaliter rejim kurdu. Üstün Aryan ırkı kavramına dayanan Nazizmin resmi ideolojisi üstün insanların diğer insanlara egemen olma ve sözde aşağı unsurları … Okumaya devam et Nazi Tıbbı – Gerçekten mi?

Bunun, içinde biraz tıp/ortopedi ve travmatoloji tarihi, ağırlıkla geçmişten tıp öyküleri olan bir blog olmasını istiyorum. Biraz eski insanlar biraz biyografi, biraz eski kitaplar ve fotoğraflar, memleketin eski halleri, eski savaşlar, hepsi tıpla ilintili. İçeriğin tümü bana ait olacak; yeni fotoğrafları ben çektim, eski fotoğrafların ve kitapların orijinalleri bende, internetten kopyalanmış hiç bir şey yok. Çok fazla gevezelik yapmayacağım. Bakalım nasıl olacak.

Okumaya devam et Bunun, içinde biraz tıp/ortopedi ve travmatoloji tarihi, ağırlıkla geçmişten tıp öyküleri olan bir blog olmasını istiyorum. Biraz eski insanlar biraz biyografi, biraz eski kitaplar ve fotoğraflar, memleketin eski halleri, eski savaşlar, hepsi tıpla ilintili. İçeriğin tümü bana ait olacak; yeni fotoğrafları ben çektim, eski fotoğrafların ve kitapların orijinalleri bende, internetten kopyalanmış hiç bir şey yok. Çok fazla gevezelik yapmayacağım. Bakalım nasıl olacak.

Cumhuriyet Türkiye’sinden günümüze kemik ve eklem tüberkülozu

…On beş yaşındaydım ve sol dizimde meçhul bir hastalık vardı, sekiz yaşından beri çekiyordum… Karanlık koridordan beyazlıklarla dolu ve aydınlık muayene odasına girdim… Sargı çıktı. Sonra pamuk ve gazlı bez çıkacak. Bu korku anı müthiştir… Yaralı et iki obur dudak gibi gazlı bezi emer, bırakmaz ve bu dudaklar kurumuş ifrazatın tutkalıyla birbirine yapışmıştır, kilitlenmiştir… Bana doğru gelen operatörü görerek saygı ve utançla biraz doğruldum. Yaklaştı. … Okumaya devam et Cumhuriyet Türkiye’sinden günümüze kemik ve eklem tüberkülozu

Bir kayıp insan : Orhan Abdi (Kurtaran) (1877-1948) ve Ameliyât-ı Cerrâhiye adlı kitabındaki ortopedi ile ilgili bölümler

Akif Şakir Şakar, Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği Dersleri kitabının 1941’de yayımlanmış olan ikinci cildinin önsözünde, ülkemizde ilk çocuk cerrahisi ve ortopedi derslerini Dr. Cemil (Topuzlu) Paşa’nın verdiğini, daha sonra 1907 yılında Dr. Rıza Nur’un Schulthes’in bir ortopedi kitabını Türkçeye çevirdiğini anlatır.[1] Bununla birlikte, ilk sistematik ortopedi dersleri 1905’te Dr. Orhan Abdi Bey ile başlamıştır.[2] 1900 yılında ikinci kez açılan Dârülfünun-ı Şâhâne’nin adı 1908’de 2. … Okumaya devam et Bir kayıp insan : Orhan Abdi (Kurtaran) (1877-1948) ve Ameliyât-ı Cerrâhiye adlı kitabındaki ortopedi ile ilgili bölümler

Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker (1890-1951) ve Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme Kitabı (1922): Yirminci Yüzyılın Başında Gençleştirme Çılgınlığı

Öncü Türk hekimi Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker (1890-1951) yirminci yüzyılın ilk yarısında Türkiye’de en çok iz bırakan birkaç hekimden birisidir. Kendisi ve yetiştirdiği hekimler günümüz Türk tıbbının şekillenmesinde en önemli rolleri oynamışlardır. Almanya’da cerrahi ve röntgen uzmanlıkları yaptıktan sonra Cerrahpaşa Hastanesi operatörlüğüne atanmış, Cerrahpaşa’yı bir travma merkezine dönüştürmüş, özellikle iskelet sistemi travmaları konusunda çok sayıda hekimin yetişmesini sağlamıştır. Türkiye’de hariciyenin çok sayıda alt dala … Okumaya devam et Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker (1890-1951) ve Usûl-i Cerrahiyye ve Ameliyât ile Gençleştirme Kitabı (1922): Yirminci Yüzyılın Başında Gençleştirme Çılgınlığı

Kirschner teli

Martin Kirschner (1879-1942) birçok yeniliğe ve buluşa yol açmış, zamanının çok ünlü Alman cerrahıdır. 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları’nda Sofya ve Edirne’de, daha sonra da 1914-1915 yıllarında Birinci Dünya Savaşı’nda Batı Cephesi’nde savaş cerrahisi ile uğraşmıştır. 1916’da Königsberg Üniversitesi’ne profesör olarak atanmış, 1927’de Tübingen Üniversitesi’ne geçmiş ve son olarak 1934’den başlayarak ölümüne kadar çalışacağı Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde cerrahi bölüm başkanlığı yapmıştır. Gastrointestinal sistem kanserleri, inguinal … Okumaya devam et Kirschner teli

Türkiye’de ortopedik travmatolojinin öncüsü Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker (1890-1951) ve Kırık ve Çıkıklar kitabı

Travma tarihi insanlık tarihi ile birlikte başlar, ancak iskelet sistemi yaralanmaları son yüzyılda ayrı bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Yirminci yüzyılın ilk yarısında Türkiye’de ortopedik travmalar hekimler tarafından değil, sakatlıkla sonuçlanacak şekilde sınıkçı (kırık-çıkıkçı) denilen kişilerce tedavi edilirken Dr. Burhaneddin Toker (1890-1951) Türkiye’de bu gidişi değiştiren öncü hekim olmuştur. Almanya’da cerrahi ve Röntgen uzmanlıkları yaptıktan sonra 1921 yılında İstanbul’a dönmüş ve Cerrahpaşa Hastanesi … Okumaya devam et Türkiye’de ortopedik travmatolojinin öncüsü Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker (1890-1951) ve Kırık ve Çıkıklar kitabı